តើយើងទាំងអស់គ្នាគួរចូលរួមអភិរក្សតំបន់អារ៉ែងរឺអត់??????

aaa_Fotor AAAA_Fotor AAAAA_Fotor AAAAAAa_Fotor AAAAAAAAA_Fotor

សូមបងប្អូននិស្សិតនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានានិង​ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជួយគាំទ្រនិងផ្តល់ផ្នត់គំនិតចំពោះតំបន់ជ្រលងអារ៉ែងគួរតែអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតសំរាប់ប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ។​ សង្ឃឹមថានិស្សិតដែលបានរៀនជំនាញការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ជួយផ្តល់មតិក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារតំបន់អារ៉ែង។

Advertisements

3 thoughts on “តើយើងទាំងអស់គ្នាគួរចូលរួមអភិរក្សតំបន់អារ៉ែងរឺអត់??????

  1. មិនទាន់មានគំនិតទេ ព្រោះបានត្រឹមតែឭ និងឃើញរូបភាពតាមហ្វេសប៊ុកតែប៉ណ្ណោះ។ បើបានឃើញជាក់ ប្រហែលមានខ្លះៗ។

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s